Wagyu

Wagyu är japanska och översätts till japansk (Wa) nötboskap (gyu). Detta är ett samlingsnamn för ett flertal underraser.

Den största av dessa underraser är svart Wagyu (the Japanese Black), de övriga är röd, kullig och korthornad Wagyu. Inom dessa underraser så finns flera olika linjer med olika egenskaper, linjer härstammar från enstaka djur som blev isolerade i olika delar av Japan från mitten av 1800-talet.

Rasen har från början avlats fram som dragdjur under ett hundratal år i det svårtillgängliga japanska lanskapet. Ett gott dragdjur skulle ha både bra styrka och uthållighet, ett muskulärt djur ger styrka och det intramuskulära fettet (sk marmorering) gav energi till musklerna då uthålligheten krävdes. Dessa helt unika egenskaper ser man inte vid avel av klassiska köttdjur då oftast mängden kött på ett djur var den önskade egenskapen att avla på.

1975 så exporterades de första Wagytjurarna till USA med ändamål att delta i ett forskningsprojekt om hur foder kan förbättra den redan fina köttkvaliteten. Under början av 1990-talet så importerades ytterligare en grupp med individer. Då projekten avslutades så såldes djuren till lantbrukare i USA. Detta är början till Wagyurasens existens utanför Japan.

Det är endast djur från svart och röd Wagyu som finns utanför Japan. Wagyu-rasen är belagd med exportförbud från Japan då den anses som en nationalprodukt. Det finns fyra dominerande linjer inom den svarta Wagyu-rasen, Tottori, Tajima, Shimane and Okayama. Tajimalinjen är den linje som har utmärkt sig speciellt vad gäller köttkvaliteten i form av utsökt fettmarmorering. Våra djur är av typen svart Wagyu med god härstamning från Tajima-linjen.

Wagyuköttet: Wagyu rasen har genetiskt en högre procentuell andel av det intramuskulära fettet (marmorering) som är en otrolig smakbärare. Kött från Wagyu har också en högre andel av de nyttiga fettsyrorna Omega 3. Det nyttiga fettet har dessutom en lägre smältpunkt som gör att Wagyuköttet smälter i munnen och gör köttet mycket mört.

Japanskt Wagyukött saluförs med det producerande distriktets namn. Dessa kan vara Mishima, Matsusaka och Sanda. Det mest berömda distriktet är dock KOBE. I detta fallet som Skånsk Fullblods Wagyu!