Om oss

Frönshult är beläget mitt i Skåne med Löberöd som närmsta samhälle. Gården har varit i släkten sedan 1901 och vi är den fjärde och femte generationen, de första utan mjölkkor. Denna besättning avvecklades 1995 och ersattes då av amkor som lade grunden till dagens avelsbesättning. Brukad areal innefattar ca 50 ha åkermark, inklusive arrende, all mark ligger vall.

År 2002 inköptes de första Simmentaldjuren, två dräktiga kvigor och en tjur från Högseröd Simmental. I början av 2004 tillkom fyra dräktiga kor när Lindgården i Munka Ljungby avvecklade sin besättning. Ytterligare några hondjur har köpts från Karlsborgs Simmental samt en kvigkalv från Stegatorp.

I dag består besättningen av mellan 40 och 50 Simmentaldjur, merparten fallna efter seminfäder. Målsättningen är att avla fram funktionsdugliga, lugna djur med god tillväxt, fallna efter de bästa svenska och utländska tjurarna. Besättningen är Leukos- och BVD-friförklarad, A-status för Para-TB.

År 2012 så transplanterades de första fullblodswagyuembryona och året därpå föddes de första wagyukalvarna på Frönshult. Från 2014 så satsar Frönsult, parallellt med avelsarbetet, på att producera ett nötkött av absoluta toppklass för försäljning direkt till konsument och restaurang. Vår målsättning är att vårt kött skall ha en maximal smak och textur samt att djuren skall födas upp på de bästa möjliga villkoren. Detta är vi övertygade bidrar till en extra fin kvalitet på slutprodukten.

Uppfödning

Djuren på Frönshult föds alla upp i lösdriftshallar och har alltid tillgång till utevistelse på vintern och går helt ute i det fria på betessäsongen. Då besättningen är en avelsbesättning så är det framför allt de lite äldre korna som går till slakt efter att ha fött ett flertal kalvar. Tjurkalvarna säljs oftast vidare som livdjur till andra nötköttsproducenter. Den största delen av alla hondjur blir dräktiga genom semin eller embryotransfer (ET), detta för att säkerställa ett gott avelsarbete och bra avkommor. Detta är två nödvändiga verktyg för att bedriva avel i toppklass. Efter födsel så går kalven med sin mor till avskiljning, som sker vid ca 8 månaders ålder.

Resultatet av att slakta ut lite äldre kor är att köttkvaliteten oftast är helt jämn. Finfördelad marmorering och maximalt med smak är fördelar med vår metod. Allt foder som våra slaktdjur äter är producerat på gården, bete och gräsensilage. Den dagliga hanteringen under lång tid av våra djur ger lugna djur. Detta tillsammans med en stressfri slakt ger de bästa tänkbara förutsättningar för bra köttkvalitet och ett värdigt liv för djuren.

Samma uppfödningsmetod tillämpas på så väl våra simmental som på våra renrasiga wagyu.

Vem är vi?

Christer Månsson

Uppfödare

Eric Månsson

Köttförsäljning

Henric Månsson

Djurskötare & Köttförsäljning